Inaugurele rede: Nelson Mandela

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn
Het is ons licht, niet onze duisternis,
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af: Wie ben ik dat ik briljant,
buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd
en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God?
Dat je je kleiner voordoet dan je bent
komt de wereld niet ten goede
Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen
Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen
die in ons woont
Niet slechts in enkelen van ons maar in ons allemaal
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen
onbewust toestemming om dat ook te doen
Als we bevrijd zijn van onze eigen angst,
bevrijd onze aanwezigheid automatisch anderen

Nelson Mandela- Inaugurele rede, 1994

Uit: A return to Love
~ Marianne Williamson ~