Mijn handen - workshop

Deze workshop is een dagdeel en zal in het teken staan van onze handen, het voelen, het bewustworden van onze handen als instrument, emotie, brug, gevers, nemers onze handen zijn de verbinding van het woordeloze wezen wat in ons huist.
Door ons met iedere vezel in ons lichaam te concentreren op onze handen, worden we ons bewust van de waarde van onze handen, van de liefde die erin huist maar ook van bv de woede, de machteloosheid, de ontroering en de kwetsbaarheid.
Ze ondersteunen de welbespraakte, ze vertalen de onzekere, ze laten zien wat je niet kunt laten zien.

De oefeningen richten zich op het voelen van onze handen, op de emotie die er in huist, op het contact maken met jezelf en met anderen, op de wereld die leeft in je handen en het verlangen daar uitdrukking aan te geven.

Een stille ochtend vol emotie, verlangen, liefde, warmte.
Een hernieuwde kennismaking met een stukje van je lichaam.