De Uitnodiging

Door Oriah Mountain Dreamer

Ik hoef niet te weten hoe jij in je onderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft,
Oog in oog te staan
Met de verlangens van je hart.

Het interesseert me niet hoe oud je bent.
Maar wel of je het aandurft voor gek te staan
Omwille van de liefde, omwille van je dromen,
Omwille van het avontuur dat leven heet.

Het maakt niet uit welke planeten jouw horoscoop be´nvloeden.
Waar het mij om gaat is of je ooit tot de kern van je verdriet bent doorgedrongen,
En of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt,
Of dat deze je hebt doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.

Wat ik wil weten is of jij de pijn,
Die van mij of van jezelf, kunt laten zijn,
Zonder een vinger te verroeren,
Zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.

Ik wil weten of je vreugde kunt zijn,
De mijne of de jouwe.
Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn
Realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperking vanuit je menselijk bestaan.

Het kan mij niet schelen of je verhaal waar is of niet.
Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te zijn aan jezelf,
Of jij het aandurft voor verrader te worden uitgemaakt, om verschoont te blijven van verraad vanuit je ziel.
Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je te vertrouwen bent.

Ben jij in staat schoonheid te zien
Ook al is niet iedere dag even mooi,
En is het leven zelf voor jou de bron
Waaruit je levenskracht kunt putten.

Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid,
Die van jou en mij,
En toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de maan roepen:
"Yes!"

Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt.
Wat ik graag wil weten is of je het op kunt brengen,
Om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst,
Op te staan, en datgene te doen wat er gedaan moet worden voor je kinderen.

Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent.
Wat ik wil weten is of je bereid bent,
Met mij door het vuur te gaan,
Zonder terughoudendheid.

Het gaat niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd
Voor mij is het van groot belang,
Van jou te horen welke innerlijke kracht
Jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen

Of je alleen kunt zijn
Met jezelf
En of jij het werkelijk goed hebt met jezelf
Wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.